Det var ikke vanskelig for Freiburger Barockorchester å fortelle alle de 800 i Stormens store sal onsdag 8. august at de er et av verdens beste barokkorkestre.

 

 

Det var i grunnen bare snakk om å få det bekreftet og deretter bøye seg i støvet og nyte.

 

Alle ble omtrent målløse. Begeistringen og beundringen var endeløs og ord blir fattige. Vi lar bildene til Nordland Musikkfestukes fotograf Henrik Dvergsdal fortelle det meste.
Utrolig flott når konsertmester Petra Müllejans (til venstre) og fiolinist Beatrix Hülsemann spilte sammen


Glimrende, ja glitrende solister: Daniela Lieb, traversfløyte, og Robin Johannsen, sopran.Katharina Arfken spiller noe så sjeldent som «historisk obo», altså en barokk-obo som er uten klaffer – bare hull som på en stor blokkfløyte.


Freiburger Barockorchester presenterer sin musikk stående – unntatt cellistene, da, men de holder sine instrumenter mellom knærne. Ingen støtteinne på en barokkcello. Cellisten til høyre, Stefan Mühleisen, var også solist.


Sopranen Robin Johannsen var blant annet solist i Johann Sebastian Bachs kantate «Weichet nur, betrübte Schatten», som er en verdslig høytidskantate. Den handler om kjærlighet og er i følge Wikipedia antakelig komponert til et bryllup. Det kan ha vært Bachs eget da han giftet seg med sin Anna Magdalena i 1721.