Bodøgaard Kunst & Kultur utvider åpningstiden for utstillingen med Sofie Jakhellns kunst.

Sofie Jakhelln var en pådriver. Som stifter og første leder av Bodø Kunstforening skapte hun rom for unge kunstnere. I 1932 tok hun initiativ til å skape grunnlaget for Nordlandsmuseet og i  1946 fikk hun kongens fortjenstmedalje i gull for sin kulturelle innsats innen kunst og husflid.

-Fra gammelt av var samfunnet bygget på menns premisser. Så hovedtyngden av arbeidet med barna falt naturlig nok på oldemor,  siden oldefar var opptatt med forretninger, var russisk visekonsul og hadde krevende arbeid både som ordfører i Bodø og politiker på Stortinget, sier Morten Jakhelln – som har samlet sammen oldemorens kunst og fått i stand utstillingen. 


Han kontaktet Harald Bodøgaard om å kunne stille ut kunsten i Galleri Bodøgaard, en idé som fort ble til virkelighet.
-Sofie Jakhelln hadde stor betydning for kultur- og kunstlivet i byen, særlig etter krigen hvor det var stort behov for å få byen i vater etter å ha blitt bombet sønder og sammen. Denne utstillingen er en historisk begivenhet, sier Harald Bodøgaard i Galleri Bodøgaard.


For Nordland Musikkfestuke er det flott å kunne delta til et så rikt kunstliv i byen som mulig, og når det bød seg en mulighet for å få til en utstilling også på Bodøgaard i år, var de ikke sene å be.
- Dette er en utstilling det har vært stor interesse rundt, og vi er svært glade for at denne utstillingen blir hengende ut festivalen, sier festivaldirektør André Wallann Larsen i Nordland Musikkfestuke.