Foto: Henrik Dvergsdal

DoPPler, av Kartellet med musikk av fjorårets festivalprofil Ragnhild Furebotten, vant Kritikerprisen!

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en kritikerpris for teater, en for musikk og en for dans. Hver av prisene hedrer en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon, kåret av landets samlede kritikerstand. Nå har altså DoPPler, vist under Nordland Musikkfestuke 2015, nvunnet prisen for dans

Her er juryens begrunnelse: 

«Årets kritikerprisvinner i dans har vist en særlig teft for fruktbar eksperimentering med rommet og møtet med publikum. Utøverne i denne gruppa går tett på, de omkranser og leker med sitt sted og alle som befolker det, og skaper en atmosfære der det er krevende å skulle holde seg distansert betraktende. En gjestende deltaker i denne gruppas produksjoner risikerer å bli riktig glad og dypt berørt. En blir revet ut av sin vante tilskuerrolle på en stimulerende måte.»

Nordland Musikkfestuke gratulerer!